Με το νέο νομοθέτημα, οι δήμοι θα έχουν για πρώτη φορά να οργανώσουν με δικά τους μέσα και χωρίς πόρους αλλά λιγότερο αυστηρούς όρους την εναλλακτική διαχείριση. Με το νέο αυτό σχέδιο νόμου, το οποίο κατατέθηκε χτες στη Βουλή, επιχειρείται κυρίως η αναβάθμιση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων:

  • Την χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε τέσσερις κάδους, ανάλογα με το υλικό. Τα υπάρχοντα συστήματα ανακύκλωσης έχουν προθεσμία 6 μηνώ για να επικαιροποιήσουν τον εξοπλισμό τους, που αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την αδειοδότησή τους.
  • Από 01/01/2018 οι πλαστικές σακούλες θα χρεώνονται με 0,03 ευρώ. Εξαιρούνται οι πολύ λεπτές σακούλες, όπως αυτές που μπαίνουν τα φρούτα στο σούπερ μάρκετ και όσες αναγράφουν ότι είναι βιοδιασπώμενες.
  • Τα συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης υποχρεούνται, εκτός από την ετήσια έκθεση, να καταθέτουν αναλυτικό προγραμματισμό, καθώς και να χρησιμοποιούν κάθε χρόνο το 65% των εσόδων τους, προκειμένου να μην δημιουργούνται αδρανή αποθεματικά.
  • Οι δήμοι επιτρέπεται να δημιουργήσουν τα δικά τους συλλογικά συστήματα διαχείρισης συσκευασιών.
  • Κατασκευαστές και εισαγωγείς συσκευασιών υποχρεούνται να παραλαμβάνουν το δευτερογενές υλικό που προέρχεται από την επεξεργασία αποβλήτων και να το χρησιμοποιούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.