Κανείς στη Βόρεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν πρέπει να φοβάται για τίποτα όσον αφορά τη διαφύλαξη των συνόρων μας. Θα παραμείνουν ακέραια αφού κάναμε τη μεγάλη μεταγραφή από το εξωτερικό. Ο Ζορό είναι εδώ, μαζί μας, μιλά ελληνικά, σώζει καταρχάς τις αποκριάτικες στολές και κάνει μεγάλη επιτυχία.