Ο καθοριστικός ρόλος της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το πόρισμα της πρόσφατης και άκρως επίκαιρης μελέτης που δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), στις 8 Μαρτίου.

Η μελέτη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Ισότητας, εστιάζει στα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε από την ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης των γυναικών στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην πράξη. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικότερα ευρήματα της μελέτης, εστιάζουν στα εξής στοιχεία:

  •  Ο μέσος όρος του επαγγελματικού χάσματος λόγω φύλου είναι 11,6% και αυτό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
  •  Οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης, γεγονός που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες απέναντι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μόνο το 2015 το 32,1% των γυναικών εργάζονταν με μερική απασχόληση έναντι του μονοψήφιου ποσοστού 8,9% για τους άνδρες.
  • -Το 39% των γυναικών αναφέρει ότι ο κύριος λόγος για μη αναζήτηση εργασίας είναι η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα ηλικιωμένων ή ανήμπορων ατόμων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος – το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι μόλις 4%.
  • -Σύμφωνα, με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας έτους 2016, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης αξίας έχει υπολογιστεί στο 16,1% και οι γυναίκες θα πρέπει να εργάζονται επιπλέον σαράντα ημέρες το χρόνο, προκειμένου οι απολαβές τους να εξισωθούν με αυτές των αρρένων συναδέλφους τους.
  • Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον τομέα των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, αφού το 75% του φοιτητικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο κλάδο είναι άνδρες.
  • Η ειλικρινής προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων δύναται να οδηγήσει σε αύξηση νέων θέσεων εργασίας μέχρι το 2050 από 6,3 εκατομμύρια έως και 10,5 εκατομμύρια με την ενθαρρυντική επισήμανση ότι περίπου το 70% αυτών των νέων θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες.
  • Η υιοθέτηση πολιτικών ισότητας των φύλων θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ μέχρι και σε ποσοστό της τάξης του 10% έως το 2050.