Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο
Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο
NEWS
06.12.2020

Τα κανάλια απαλλάχθηκαν για φέτος από την καταβολή των 21 εκ. ευρώ για τις τηλεοπτικές άδειες.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν ξεκαθαρίζει αν το ποσό διαγράφεται ή αναβάλλεται για ΣΚΑΙ, ΑΝΤ1, OPEN, Star, Alpha και ΜEGA.

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η κυβέρνηση (με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου) απαλλάσσει για φέτος τους έξι τηλεοπτικούς σταθμούς ενημερωτικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας από την υποχρέωση να καταβάλουν την ετήσια δόση των 3,5 εκατ. ευρώ.

Έτσι ΣΚΑΙ, ΑΝΤ1, OPEN, Star, Alpha και ΜEGA δε θα καταβάλλουν φέτος στο ελληνικό κράτος ένα συνολικό ποσό 21 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι σαφές αν αυτή η δόση διαγράφεται ή αναβάλλεται και θα επιμεριστεί στις επόμενες από το 2021 κι έπειτα, αν θα υπάρξει δηλαδή μια επόμενη ρύθμιση διευθέτησης.

Επίσης, τα κανάλια απαλλάχθηκαν για φέτος κι από τα 50.000 ευρώ που όφειλαν να καταβάλουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εδώ βέβαια γίνεται ξεκάθαρο ότι το ποσό θα επιμεριστεί στις επόμενες δόσεις…

Διαβάστε αναλυτικά το περιεχόμενο της ΠΝΠ…

«1. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133), ειδικά για τους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου που κατέχουν σχετική άδεια περιεχομένου έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, τοτίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε εννέα (9) ετήσιες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, εξαιρουμένου του ημερολογιακού έτους 2020, εντός του οποίου δεν καταβάλλεται οιαδήποτε δόση.Το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, ποσό τιμήματος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε ισόποσες δόσεις.

2. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, ειδικά αναφορικά με τους ως άνω κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, δεν πρόκειται να καταβάλουν οιαδήποτε δόση τιμήματος άδειας εντός του ημερολογιακού έτους 2020, το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε άδεια που δεν θα αποδοθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), θα επιμερισθεί αναλογικά στις επόμενες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλλει έκαστος υπερθεματιστής και θα προσαυξάνει αναλογικά το ετησίως αποδιδόμενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ»

© ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ 2020 / All rights reserved
Διαβάζοντας την POPAGANDA αποδέχεστε την χρήση cookies.