Τώρα μπορείς να δεις κι εσύ πόσο πλούσιοι ή φτωχοί είναι οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι

Το Vouliwatch, μία ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης και ενίσχυσης της διαφάνειας της Ελληνικής Βουλής, κατασκεύασε εφαρμογή στην οποία μπορεί κανείς να δει και να συγκρίνει την περιουσιακή κατάσταση των Βουλευτών μας από το 2012 έως και το 2018, με όλους τους πιθανούς τρόπους. Μπορεί κάποιος να συγκρίνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις μεταβολές τους ανά χρονιά και ανά κατηγορία (είδος περιουσίας, εισοδήματα, ακίνητα κ.ο.κ.), την περιουσιακή κατάσταση μεταξύ δύο διαφορετικών Bουλευτών επίσης ανά έτος και είδος περιουσίας, να δει τα Top 10 των Βουλευτών ανά εισόδημα, ακίνητη περιουσία, τραπεζικές καταθέσεις ή δάνεια. Επίσης μπορεί να συγκρίνει ανά κόμμα τον μέσο όρο περιουσίας των μελών του, μέσο εισόδημα Βουλευτή, μέσος αριθμό ακινήτων, μέσο όρο αξίας τραπεζικών καταθέσεων και αξίας δανείων ανά πολιτικό κόμμα.

Φυσικά το ζητούμενο δεν είναι μόνο το μέγεθος της περιουσίας των Ελλήνων πολιτικών αλλά ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκε. Αρμόδιο όργανο γι αυτό είναι η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής  η οποία αναρτά και δημοσιεύει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των μελών του Κοινοβουλίου, χωρίς όμως να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχό τους, όπως οφείλει να πράξει από τον νόμο. Παράδειγμα ο πρώην Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μουσταφά Μουσταφά, ο ο οποίος εμφανίζεται στο Top 10 των Βουλευτών με τις υψηλότερες καταθέσεις με συνολικό ύψος 5.108.402,03 Ευρώ. Ο ίδιος δήλωσε ότι πρόκειται για τυπογραφικό λάθος και ότι επικοινώνησε με την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για να το διορθώσει.

Εννέα (9) μήνες μετά, το «λάθος» Πόθεν Έσχες παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής, αφήνοντας παραπλανητικές εντυπώσεις σχετικά με την πραγματική περιουσιακή κατάσταση του κ. Μουσταφά. Μπορούμε να φανταστούμε μόνο πόσες ακόμη παρόμοιες περιπτώσεις παραμένουν δημοσιευμένες με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, συσκοτίζοντας αντί να διαφωτίζουν τους πολίτες για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας όπως ο έλεγχος των οικονομικών των Βουλευτών μας. 

POPAGANDA

Share
Published by
POPAGANDA