Το Τουρ ντε Φρανς έφτασε στο Παρίσι. Ανταπόκριση του Bernard Steffin.