LIFE

Βιολογικές Επιστήμες: Μελετώντας τον πυρήνα της ζωής

Στη σημερινή εποχή, η μελέτη της ανθρώπινης ζωής, είναι το «Άλφα και το Ωμέγα» για τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητάς μας. Αυτός είναι και ο λόγος, άλλωστε, για τον οποίο οι σπουδές στις Βιολογικές Επιστήμες, προσελκύουν όλο και περισσότερους νέους και νέες και αποτελούν πλέον το δυνατό «χαρτί» των θετικών επιστημών. Το γιατί δεν είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Αρκεί απλώς να αναλογιστούμε ότι οι σπουδές στις Βιολογικές Επιστήμες μπορούν να θέσουν τις βάσεις για σημαντικές ευκαιρίες καριέρας σε μία σειρά από σημαντικούς τομείς, οι οποίοι έχουν μάλιστα και ιδιαίτερη ζήτηση στις μέρες μας, όπως ο τομέας της Υγείας, των Τροφίμων και του Περιβάλλοντος, αλλά και να δημιουργήσουν τους επιστήμονες και τους ερευνητές του αύριο. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη μας τη σημασία που έχει για την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής μας καθένας από τους παραπάνω τομείς, καταλαβαίνουμε ότι οι σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις σε επίπεδο σπουδών, αποτελούν προαπαιτούμενο.

Το ερώτημα που προκύπτει, ωστόσο, είναι πώς μπορεί κάποιος, ο οποίος επιθυμεί να  πραγματοποιήσει σπουδές στις Βιολογικές Επιστήμες, να κάνει τη σωστή επιλογή; Μπορεί για έναν απόφοιτο Λυκείου, το συγκεκριμένο εγχείρημα να μοιάζει περισσότερο με «σταυρόλεξο» για δυνατούς λύτες όμως, χάρη στην άρτια, ολοκληρωμένη και ουσιαστική πρακτική εμπειρία και εκπαίδευση, που προσφέρει το πτυχίο Βιολογικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Στο επίκεντρο οι σπουδές και η μάθηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια

Η συνεχής εξέλιξη των επιστημών έχει αντίκτυπο σχεδόν σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς μας. Από το «ντόμινο» της αλματώδης αυτής εξέλιξης, όπως είναι επόμενο, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος ο «κόσμος» της βιολογίας, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα της μελέτης για τη ζωή. Ανάμεσα στα εχέγγυα λοιπόν, που είναι σημαντικό να έχει ένα πρόγραμμα σπουδών -όσον αφορά στον κλάδο των βιολογικών επιστημών- είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον δημιουργικής μάθησης και καινοτομίας, με εξαίρετες εργαστηριακές εγκαταστάσεις. 

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του, να εκπαιδεύονται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια βιοχημείας, μοριακής βιολογίας και μικροβιολογίας, ενώ για ένα εξάμηνο μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και να τοποθετούνται σε κλινικά εργαστήρια, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως στο Τμήμα Αλιείας, το Τμήμα Δασών, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε εργαστήρια τροφίμων και νερού και σε φαρμακευτικές βιομηχανίες. 

Φυσικά, σε αυτό συμβάλλουν τόσο οι άρτιες θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Βιολογίας και της Μικροβιολογίας, όσο και το γεγονός πως το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές, δίνοντας τεράστια έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση και προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα δεξιοτήτων και δυνατοτήτων έρευνας,. Και επειδή πέρα από τη σημασία της εκπαίδευσης, εξίσου σημαντική είναι και η επαγγελματική εμπειρία των φοιτητών, το γεγονός πως οι προπτυχιακοί φοιτητές, τον τελευταίο χρόνο των σπουδών τους, συνδέουν τις γνώσεις με τον πραγματικό επαγγελματικό χώρο υπό την μορφή πρακτικής άσκησης και τοποθετούνται για ένα εξάμηνο σε κλινικά εργαστήρια, σε ερευνητικά εργαστήρια, σε σχετικά κυβερνητικά τμήματα, σε εργαστήρια τροφίμων και νερού και σε εργαστήρια φαρμακευτικών βιομηχανιών, δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του προγράμματος σπουδών. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα επιπλέον όφελος, το οποίο ξεφεύγει της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυξάνοντας τις μελλοντικές ευκαιρίες εργοδότησης των αποφοίτων και προετοιμάζοντάς τους με ρεαλιστικούς όρους για το επαγγελματικό μέλλον που ανοίγεται μπροστά τους.

Με το «βλέμμα» στο επαγγελματικό αύριο

Ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα που ταλανίζουν κάθε νέο/α φοιτητή/τρια στις μέρες μας, είναι βεβαίως η επαγγελματική σταδιοδρομία, η οποία τις περισσότερες φορές αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή επαγγελματικού κλάδου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο απώτερος σκοπός, με το πέρας της ολοκλήρωσης του εκάστοτε προγράμματος σπουδών, είναι οι φοιτητές να έχουν εφοδιαστεί επαρκώς με δεξιότητες αλλά και γνώσεις, αναφορικά με την καριέρα τους, σε κλάδους και επαγγέλματα σχετικά με τις βιολογικές επιστήμες ή για περαιτέρω ανώτερες σπουδές.

Πέρα από τη θεωρία επομένως, ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η πράξη, έτσι ώστε οι μελλοντικοί επαγγελματίες του χώρου να είναι ικανοί και έτοιμοι να προβούν στην επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν. Πώς θα γίνει αυτό; Προετοιμάζοντας και δίνοντάς τους ευκαιρίες να εργάζονται μόνοι ή σε ομάδες και να είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν θετικά και ουσιαστικά στην επιστημονική και ερευνητική αρένα των Βιολογικών Επιστημών και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση που επιλέγουν να ακολουθήσουν και να υπηρετήσουν.

Συγκεκριμένα, μέσα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο προσφέρει ένα εξελιγμένο πρόγραμμα σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες με δύο κατευθύνσεις –Γενική Βιολογία και Γενική Μικροβιολογία– οι επαγγελματικές επιλογές των αποφοίτων του προγράμματος είναι πολλαπλές. Αυτό σημαίνει πως οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα ως καθηγητές στη Μέση Εκπαίδευση, σε ερευνητικά, αναλυτικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, ως βοηθοί εργαστηρίων σε βιολογικά ή άλλα συναφή ακαδημαϊκά προγράμματα, σε φαρμακοβιομηχανίες, βιοτεχνολογικές εταιρείες και σε βιομηχανίες τροφίμων. Με λίγα λόγια, θα έχουν επιλέξει ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο αφήνει στην άκρη οποιαδήποτε σκέψη αβεβαιότητας και ανασφάλειας, ανοίγοντας τον «δρόμο» για ένα λαμπρό μέλλον.

Αν το πρώτο βήμα είναι το ενδιαφέρον του φοιτητή για τη μελέτη της ζωής, το αμέσως επόμενο βήμα, έρχεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέροντας ένα εξελιγμένο τετραετές πρόγραμμα σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δυνατότητα απόκτησης υψηλού επιπέδου κατάρτισης, στο αντικείμενο της βιολογίας και της εξειδίκευσης των φοιτητών, μετά τη συμπλήρωση των πρώτων δύο χρόνων σπουδών στην κατεύθυνση της Γενικής Βιολογίας ή της Γενικής Μικροβιολογίας. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία και βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM). Και για όλους τους παραπάνω λόγους, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί τώρα την καλύτερη επιλογή για όποιον θέλει να μελετήσει τον «πυρήνα» της ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μαζί τους στο info@euc.ac.cy και στο 22713000.
Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 3 Οκτωβρίου 2022
POPAGANDA