Ανταπόκριση από το Παρίσι. Γύρω από την Πλας Ντε Λα Ρεπουμπλίκ (πλατεία της Δημοκρατίας). 15 Νοεμβρίου 2015.