ταύροι

Τι συμβαίνει με τις αγελάδες και ταύρους που βρίσκονται στις ακτές των Κυκλάδων;

Συνεχώς αυξάνονται τα περιστατικά με τα νεκρά ζώα που εμφανίζονται στις ακτές νησιών των Κυκλάδων. Το πρώτο νεκρό ζώο ήταν…

5 years ago