Λογοθεραπεία

Η πολυδιάστατη επιστήμη της Λογοθεραπείας

Η Λογοθεραπεία έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση δεξιοτήτων λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης, την αλλαγή…

5 months ago