Ελαφρά Ελληνικά τραγούδια

Κρυμμένη ιχνογραφία

Η ζωγραφική με γραμμές, χωρίς χρώματα και φωτοσκιάσεις λέγεται ιχνογραφία. Ήταν κάποτε η πρώτη προσπάθεια των μικρών μαθητών να αποτυπώσουν…

4 years ago