Χριστίνα Παύλου

Αντίο Ελλάδα

Πάνω από 200.000 Έλληνες «επένδυσαν» στη φυγή, τα τελευταία χρόνια με την ανεργία ξεπερνά το 50% στους νέους. Σε κάθε παρέα…

8 years ago