Κριός

Ο Μάρτιος είναι ταυτόσημος με μια διαδικασία ενδοσκόπησης, σαν οι εμπειρίες του προηγούμενου διαστήματος (όχι απαραίτητα του αμέσως προηγούμενου, αλλά μπορεί να μιλάμε και για αρκετό καιρό πριν) να συνειδητοποιείς τώρα πόσο σε έχουν αλλάξει ή τώρα κατά κάποιο τρόπο να ενεργούν δραστικά στον τρόπο που σκέφτεσαι και αισθάνεσαι. Είναι μια στιγμή ψυχολογικής προόδου που έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η διαδικασία αυτή του να γνωρίζεις περισσότερο τον εαυτό σου και ίσως κάποιες πτυχές του που δεν είχες συνειδητοποιήσει γίνεται με έναν θετικό τρόπο, έχεις δηλαδή την αίσθηση ότι ισχυροποιείσαι και ότι γίνεσαι σύμμαχος του εαυτού σου. Από την επόμενη εβδομάδα μάλιστα ο Κρόνος θα βρίσκεται στον δωδέκατο οίκο σου και θα αρχίσεις σταδιακά να βλέπεις τα πάντα περισσότερο ξεκάθαρα.       

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Γιώργος Σαλαμάς

Share
Published by
Γιώργος Σαλαμάς