Ταύρος

Ο Άρης από τις 20 θα βρίσκεται στον Λέοντα, στον τέταρτο οίκο σου δηλαδή όπου θα παραμείνει για πολλούς μήνες. Το σπίτι και η οικογένεια θα είναι κεντρικά θέματα από ό, τι φαίνεται και με πολύ καλές προοπτικές, μπορεί δηλαδή να κάνεις αλλαγές, να έρθεις πιο κοντά με τους δικούς σου και ίσως να νιώσεις και βαθύτερες εσωτερικές, συναισθηματικές αλλαγές.

Ο Άρης δίνει κίνητρα, ενθουσιασμό, ενέργεια και λύσεις. Αλλά μπορεί να είναι και μια ένδειξη έντονης επικοινωνίας την οποία καλό θα ήταν να ελέγχεις, ειδικά με τους δικούς σου ανθρώπους.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Γιώργος Σαλαμάς

Share
Published by
Γιώργος Σαλαμάς