Κριός

Αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες είναι εντυπωσιακά. Ίσως τα συμβάντα να σχετίζεται με την οριστικοποίηση μιας σχέσης ή συνεργασίας, με την εδραίωσή της, με διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις ή με κάτι νέο που δημιουργείται αυτήν την περίοδο. Ενδιαφέρον τεράστιο έχει αυτό που γίνεται σε εσωτερικό επίπεδο. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις μια κατάσταση που σε αφορά και αυτό λειτουργεί απελευθερωτικά.

Επίσης, η νέα θέση της Αφροδίτης στον Ταύρο είναι ιδανική για τον οικονομικό τομέα και μαζί με άλλες σημαντικές μετακινήσεις και όψεις, δείχνει ότι ο Μάρτιος είναι ένας μήνας περισσότερο πρακτικών ζητημάτων, όπως τα επαγγελματικά και τα χρήματα, και ότι αυτοί οι τομείς θα εξελιχθούν – μαζί όμως με τη δική σου προσωπική εξέλιξη που θα σου επιτρέψει να δράσεις.

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Γιώργος Σαλαμάς

Share
Published by
Γιώργος Σαλαμάς