Τα Ζώδια για την Παρασκευή 13 Αυγούστου του 2021

Παρθένος

Η Σελήνη και ο Ήλιος σχηματίζουν μια πολύ αρμονική όψη. Αφορά κυρίως τα οικονομικά σου, αλλά και τη διάθεσή σου η οποία βελτιώνεται αμέσως μετά τη νέα Σελήνη που είχαμε πριν από λίγες μέρες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Γιώργος Σαλαμάς

Share
Published by
Γιώργος Σαλαμάς