Περιστέρια στα στενά του Βοσπόρου. Κωνσταντινούπολη, Μάρτιος 2002