ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Γιατί βαθιά μου δόξασα, του Άγγελου Σικελιανού