Ανάμεσα από στύλους
του ηλεκτρικού
και δέντρα που τρίζουν
στον ήλιο.

Με ανοιχτό πουκά-
μισο και παλιά
παπούτσια
γυαλισμένα.

Στο χέρι
τον μαύρο
χαρτοφύλακα.

Η άνοιξη
έρχεται
πάλι.