Ντόλι το πρόβατο

Η Ντόλι το πρόβατο δεν πέθανε τελικά από πρόωρη αρθρίτιδα εξαιτίας της κλωνοποίησης

Η Ντόλι το πρόβατο, το πρώτο θηλαστικό ζώο που είχε κλωνοποιηθεί από ενήλικα κύτταρα, δεν έπασχε από πρόωρα αρθριτικά, γνωμάτευσαν…

6 years ago