Μαμάδες σε 39 πόλεις της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί σε δημόσιους χώρους και επιδόθηκαν σε δημόσιο θηλασμό με στόχο να αφυπνίσουν την κοινωνία για τα οφέλη του θηλασμού και τη στήριξη των νέων μαμάδων που θηλάζουν τα μωρά τους.

celebration,Breastfeeding Week,Network of Support Groups Breastfeeding Motherhood,event,200 mothers,breastfeed,public,Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού,Δίκτυο των Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, εκδήλωση,μητρικός θηλασμός,200 μητέρες,μετέρα,παιδί,παιδία,child,mama,μαμά,θηλασμός,
celebration,Breastfeeding Week,Network of Support Groups Breastfeeding Motherhood,event,200 mothers,breastfeed,public,Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού,Δίκτυο των Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, εκδήλωση,μητρικός θηλασμός,200 μητέρες,μετέρα,παιδί,παιδία,child,mama,μαμά,θηλασμός,
celebration,Breastfeeding Week,Network of Support Groups Breastfeeding Motherhood,event,200 mothers,breastfeed,public,Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού,Δίκτυο των Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, εκδήλωση,μητρικός θηλασμός,200 μητέρες,μετέρα,παιδί,παιδία,child,mama,μαμά,θηλασμός,
celebration,Breastfeeding Week,Network of Support Groups Breastfeeding Motherhood,event,200 mothers,breastfeed,public,Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού,Δίκτυο των Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, εκδήλωση,μητρικός θηλασμός,200 μητέρες,μετέρα,παιδί,παιδία,child,mama,μαμά,θηλασμός,
celebration,Breastfeeding Week,Network of Support Groups Breastfeeding Motherhood,event,200 mothers,breastfeed,public,Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού,Δίκτυο των Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, εκδήλωση,μητρικός θηλασμός,200 μητέρες,μετέρα,παιδί,παιδία,child,mama,μαμά,θηλασμός,
celebration,Breastfeeding Week,Network of Support Groups Breastfeeding Motherhood,event,200 mothers,breastfeed,public,Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού,Δίκτυο των Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, εκδήλωση,μητρικός θηλασμός,200 μητέρες,μετέρα,παιδί,παιδία,child,mama,μαμά,θηλασμός,
celebration,Breastfeeding Week,Network of Support Groups Breastfeeding Motherhood,event,200 mothers,breastfeed,public,Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού,Δίκτυο των Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, εκδήλωση,μητρικός θηλασμός,200 μητέρες,μετέρα,παιδί,παιδία,child,mama,μαμά,θηλασμός,
celebration,Breastfeeding Week,Network of Support Groups Breastfeeding Motherhood,event,200 mothers,breastfeed,public,Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού,Δίκτυο των Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, εκδήλωση,μητρικός θηλασμός,200 μητέρες,μετέρα,παιδί,παιδία,child,mama,μαμά,θηλασμός,