Φωτογραφίες από την μαθητική πορεία στην Αθήνα στην μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου