ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Protest march to the U.S. embassy  / Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία Protest march to the U.S. embassy during the 40th anniversary of a 1973 students uprising against the dictatorship then ruling Greece, in central Athens on November 17, 2013 / Πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της 40ης επετείου της εξέγερσης του 1973 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Protest march to the U.S. embassy  / Πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία Protest march to the U.S. embassy during the 40th anniversary of a 1973 students uprising against the dictatorship then ruling Greece, in central Athens on November 17, 2013 / Πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της 40ης επετείου της εξέγερσης του 1973 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ ÐÏÑÅÉÁ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ 40 ×ÑÏÍÉÁ ÃÉÏÑÔÇ ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÅÎÅÃÅÑÓÇ 40Ç ÅÐÅÔÅÉÏÓ

Stringer

Δύο Γάλλοι διαμαρτύρονται γυμνοί μπροστά στους Έλληνες αστυνομικούς. Φωτό: Stringer

40ή επέτειος; Πολυτεχνείο; πορεία; διαμαρτυρία; Αμερινανική πρεσβεία; κοινωνιία; Polytechnic uprising; 40th anniversary; US Embassy; commemoration; protest march; protester; διαδηλωτ
ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ ÐÏÑÅÉÁ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ 40 ×ÑÏÍÉÁ ÃÉÏÑÔÇ ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÅÎÅÃÅÑÓÇ 40Ç ÅÐÅÔÅÉÏÓ
ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ ÐÏÑÅÉÁ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ 40 ×ÑÏÍÉÁ ÃÉÏÑÔÇ ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÅÎÅÃÅÑÓÇ 40Ç ÅÐÅÔÅÉÏÓ
ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏ ÐÏÑÅÉÁ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ 40 ×ÑÏÍÉÁ ÃÉÏÑÔÇ ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÅÎÅÃÅÑÓÇ 40Ç ÅÐÅÔÅÉÏÓ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΤ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΗΜΑΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΗΜΑΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΗΜΑΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΗΜΑΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΤ ΦΟΙΤΗΤΗΣ