Λέων

Κατά τον Οκτώβριο θα δώσεις περισσότερο έμφαση σε θέματα επικοινωνίας, συμφωνιών και γνωριμιών, ακόμη και αν ο Ερμής είναι ανάδρομος. Βέβαια θα είναι μέχρι τις 18 και από εκεί και μετά απελευθερώνεσαι από προβλήματα και καθυστερήσεις.

Η νέα Σελήνη στις 6 αφορά κυρίως αυτούς τους τομείς και μέχρι τις 20 περίπου φέρνει έναν αέρα ανανέωσης, νέο κόσμο και ευκαιρίες. Η Αφροδίτη από τις 7 θα βρίσκεται στον πέμπτο οίκο σου και μάλλον θα σε απασχολήσει πολύ και ευτυχώς με θετικό τρόπο, μια ερωτική ή δημιουργική υπόθεση.

Ο Ερμής από τις 18 θα κινείται πλέον ορθόδρομα και η επικοινωνία θα βελτιωθεί. Επίσης, οι παρεξηγήσεις και οι καθυστερήσεις θα μειωθούν. Η πανσέληνος στις 20 ολοκληρώνει ένα ταξίδι, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σε φέρνει πολύ κοντά σε έναν στόχο σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος