Ταύρος

Ο Δεκέμβριος είναι θεαματικός: η έκλειψη Ηλίου στις 14 είναι πολύ θετική και αφορά θέματα οικονομικά κατά κύριο λόγο, ίσως ένα νέο ξεκίνημα ή μια νέα οικονομική συμφωνία. Μπορεί όμως να σχετίζεται και με την οικειότητα και μια βαθιά συναισθηματική σχέση που ήδη υπάρχει ή θα ξεκινήσει εν καιρώ.

Στο ίδιο σημείο θα βρεθεί και η Αφροδίτη στις 15, την επόμενη μέρα δηλαδή, οπότε αυτοί οι δύο τομείς, ο οικονομικός και ο επαγγελματικός είναι δύσκολο να μην φέρουν κάποια νέα. Η χρονιά κλείνει με δύο πολύ σημαντικές μετακινήσεις.

Στις 17 ο Κρόνος μετακινείται στον δέκατο οίκο σου και για τα επόμενα χρόνια θα φέρει περισσότερες επαγγελματικές ευθύνες. Όμως δύο μέρες μετά θα βρεθεί στο ίδιο σημείο και ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, της επέκτασης και της αφθονίας.

Ο Δίας θα παραμείνει σε αυτό το σημείο έναν χρόνο και θα επεκτείνει τις επαγγελματικές σου δραστηριότητες και θα σε στηρίζει εκεί που το χρειάζεσαι και που κάποιες φορές δεν το περιμένεις.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι