Παρθένος

Το καλοκαίρι μέχρι τώρα είχε αρκετές δυσκολίες, τρεις εκλείψεις σε διάστημα ενός μήνα, ανάδρομους, ακόμη και προσωρινή μετακίνηση του Κρόνου που μέσα σε όλα αυτά σε πίεσε στη δουλειά. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας χαλαρός και ευχάριστος, που έρχεται για να σε ανταμείψει για τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να πέρασες.

Η πανσέληνος στις 3 είναι μια ένδειξη ότι ολοκληρώνεις ένα επαγγελματικό έργο ή ότι αναλαμβάνεις κάτι νέο. Ίσως αποφασίζεις να ασχοληθείς σοβαρά με τη φυσική σου κατάσταση επίσης, με το να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου.

Η Αφροδίτη από τις 7 θα βρίσκεται στον ενδέκατο οίκο σου και θα κάνει ιδιαίτερα κοινωνικό τον Αύγουστο. Οι μετακινήσεις και τα ταξίδια δεν θα έχουν νόημα μόνο για να αλλάξεις περιβάλλον και να ξεκουραστείς, αλλά και για να συνδεθείς με άλλους ανθρώπους.

Στις 19 έρχεται και μια νέα Σελήνη που στοχεύει στην εσωτερική ανανέωση. Η ψυχολογική σου κατάσταση και η διάθεση ανανεώνονται και μέχρι το τέλος του μήνα ισχυροποιείσαι απίστευτα ψυχολογικά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός