Καρκίνος

Ο Απρίλιος έχει ενδιαφέρον αρχικά επειδή η προσοχή σου στρέφεται στον επαγγελματικό τομέα.

Η νέα Σελήνη στις 11 στον δέκατο οίκο σου είναι σημαντική επειδή ο οίκος αυτός αφορά την επαγγελματική σου πορεία και ταυτότητα και έπειτα από αυτήν την ημερομηνία και μέχρι το τέλος του μήνα περίπου έρχονται κάποιες ευκαιρίες και γίνονται νέα ξεκινήματα. Ίσως έχεις κάποια ιδέα που προετοιμάζεις και αξίζει να δοκιμάσεις να τη θέσεις σε εφαρμογή.

Στις 14 η Αφροδίτη θα περάσει στον Ταύρο και από εκεί θα ευνοεί την κοινωνική σου ζωή και τη δικτύωση. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα όχι μόνο γίνεσαι περισσότερο εξωστρεφής, αλλά παίρνεις και τον έλεγχο στα χέρια σου σε πολλά θέματα.

Αυτό αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό και με τη διέλευση του Άρη στον Καρκίνο από τις 23. Το να έχεις τον Άρη μαζί σου σημαίνει ενέργεια, ενθουσιασμός και μια τάση να αλλάξεις οτιδήποτε θεωρείς ότι δεν προχωράει. Σημαίνει βέβαια και μαγνητισμός, έλξη και ίσως εντάσεις, ιδιαίτερα στην επικοινωνία και τη συναισθηματική σου ζωή.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων