Σκορπιός

Ο Απρίλιος ξεκινάει με τη μετακίνηση της Αφροδίτης σε ένα ιδιαίτερα ερωτικό σημείο, τον όγδοο οίκο σου, που σχετίζεται με το πάθος και τη συναισθηματική εγγύτητα, τη σεξουαλική σου ζωή και όλα όσα μοιράζεσαι σε μια σχέση.

Η Αφροδίτη κάνει τα πάντα περισσότερο συναισθηματικά, αλλά φέρνει και μεγαλύτερη ευκολία στη συναισθηματική έκφραση. Ο οίκος αυτός αφορά και τα οικονομικά, ειδικά αυτά που μοιράζεσαι με άλλους και κάποιο σχετικό θέμα μπορεί να εξελιχτεί θετικά. Επίσης, η όψη της Αφροδίτης με τον Κρόνο στις 4 δείχνει ότι μπορεί ένα οικονομικό θέμα που αφορά το σπίτι ή την οικογένεια να προχωρήσει.

Η σύνοδος του Δία με τον κυβερνήτη σου, Πλούτωνα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά αστρολογικά συμβάντα του μήνα που φυσικά σε αφορά άμεσα λόγω κυβερνήτη. Ο Δίας, είναι ο πλανήτης της τύχης και των θετικών εξελίξεων και μια τέτοια σύνοδος μπορεί να αφορά όλους τους τομείς που σε ενδιαφέρουν.

Η νέα Σελήνη στις 22 είναι μια ένδειξη ότι γίνονται κάποιες ανανεωτικές κινήσεις στους τομείς των σχέσεων και των συνεργασιών και προφανώς μπορεί και να μιλάμε για τη δημιουργία ή την εδραίωση μιας συναισθηματικής σχέσης μέχρι το τέλος του μήνα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης