Καρκίνος

Υπάρχει κάτι που αναβάλλεις εδώ και καιρό αλλά θέλεις να το κάνεις; Ένα φίλος μπορεί να σε ενθαρρύνει. Γενικά, όμως μην περιμένεις πάντα την παρότρυνση των άλλων για να περνάς καλά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων