Δίδυμοι

Μπορεί να υπάρχει διάσταση απόψεων σε μια συνεργασία, αλλά έχεις τον μαγικό σου τρόπο να περάσεις αυτά που θέλεις στον άλλον εύκολα. Με αυτόν, τον μαγικό, τρόπο να το κάνεις μόνο, και όχι με απότομες κινήσεις που μπορούν να παρερμηνευτούν.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος