Λέων

Το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε ένα νέο επαγγελματικό έργο.

Σε μια άλλη περίπτωση, ανταμείβεσαι ηθικά και οικονομικά για προσπάθειες που ήδη έχεις κάνει. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος