Δίδυμοι

Οι μέρες αυτές μπορούν να φέρουν συναισθηματική ισορροπία και σταθερότητα στη διάθεση.

Κράτησέ το αυτό, όσο μπορείς.  

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος