Παρθένος

Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να είναι και αυτό που χρειάζεται να γίνει σε αυτή τη φάση.

Ίσως κάτι τέτοιο να αλλάξει και την ερωτική σου ζωή. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός