Λέων

Κανένα συμπέρασμα δεν χρειάζεται να βγάλεις, αν δεν είσαι βέβαιος.

Και μιλάμε για οποιοδήποτε θέμα σε απασχολεί αυτές τις μέρες.

Πάντως θα έρθουν όσες πληροφορίες σου είναι απαραίτητες στην παρούσα φάση για να ξέρεις καλύτερα τι συμβαίνει. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος