Καρκίνος

Οι μέρες αυτές έχουν έντονα ερωτικά στοιχεία, είτε επειδή μια νέα γνωριμία εξελίσσεται γρήγορα είτε επειδή ο δεσμός σου με ένα άτομο που ήδη γνωρίζεις γίνεται βαθύτερος. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων