Δίδυμοι

Είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις ποιο είναι το συμφέρον σου σε μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση.

Αυτό που θέλει δεξιοτεχνία είναι πώς να έχεις κέρδος και εσύ και ο άλλος, ώστε να μην νιώθεις κανείς αδικημένος.

Δύσκολο να λειτουργήσουν διαφορετικά οι συνεργασίες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος