Ταύρος

Υπάρχει κάτι που αναβάλλεις εδώ και καιρό αλλά θέλεις να το κάνεις;

Ένα φίλος μπορεί να σε ενθαρρύνει.

Γενικά, όμως μην περιμένεις πάντα την παρότρυνση των άλλων για να περνάς καλά. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι