Καρκίνος

Μπορεί αυτές τις μέρες ή να έχεις αρκετή δουλειά ή να ετοιμάζεται κάτι νέο στον επαγγελματικό τομέα. Και η εβδομάδα που ακολουθεί θα φέρει κάτι νέο ενδεχομένως στην εργασία. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων