Δίδυμοι

Μια νέα γνωριμία είναι πιθανή αυτές τις μέρες ή μια πρόταση για συνεργασία. Τα συναισθηματικά σου αλλάζουν, ίσως επειδή εντελώς ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνθρωπος που σε επηρεάζει έντονα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος