Ταύρος

Η διαίσθησή σου ξαφνικά και αναπάντεχα μπορεί να σε οδηγήσει σε μια λύση ή επιλογή. Μπορεί να χρειαστείς λίγο χρόνο για να οργανώσεις μια υπόθεσή σου και πρέπει να τον διεκδικήσεις. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι