Παρθένος

Η σημερινή μέρα κάπως μπερδεύει την κατάσταση σε μια σχέση. Γενικότερα προτείνεται να αποφεύγεις τις βιαστικές κινήσεις και τις παρορμητικές αντιδράσεις. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός