Ταύρος

Η μέρα μπορεί να μην επιτρέπει να δεις καθαρά μια υπόθεση που σχετίζεται με μια φιλική ή μια ερωτική σχέση. Ή μπορεί να συνδυάζονται και ο έντονος ερωτισμός και η φιλία με ένα άτομο και αυτό σήμερα να μην είναι σίγουρο ότι θα έχει καλή ακριβώς πορεία. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι