Παρθένος

Πολύ πιθανό και να πιέζεσαι να δράσεις και ταυτόχρονα να πιέζεσαι να μείνεις αδρανής μέχρι την κατάλληλη στιγμή, κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο σήμερα. Επίσης, καλό θα ήταν να προσέχεις κάθε οικονομική συναλλαγή και ιδιαίτερα τα κοινά οικονομικά που ενδέχεται να έχεις με φίλους.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός