Παρθένος

Η διαίσθησή σου μπορεί να σε οδηγήσει στις κατάλληλες επιλογές και λύσεις. Και αν σου λέει να δοκιμάσεις να ακολουθήσεις έναν δρόμο που δεν σου είναι και τόσο γνωστός, μπορείς να την ακούσεις. Εξάλλου δοκιμάζεις, δεν δεσμεύεσαι. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός