Σκορπιός

Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να προκύψει ένα νέο έργο που να πληρωθεί ικανοποιητικά.

Μπορεί να πάρεις χρήματα που σου χρωστάνε ή να συζητήσεις μια ιδέα που να φέρει κέρδος. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης