Παρθένος

Μπορεί να παρατηρήσεις ότι η λύση ενός θέματος ή η ανακούφιση που χρειάζεσαι μπορεί να βρεθεί στο «σπίτι»:

Συζητώντας με ένα οικογενειακό πρόσωπο ή απλώς κοιτάζοντας το ταβάνι και αδειάζοντας το μυαλό σου από σκέψεις. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός