Λέων

Αν έχεις ένα δημιουργικό στόχο, σήμερα μπορείς να επιδιώξεις την κατάκτησή του.

Υπάρχει και ένας ερωτισμός στην ατμόσφαιρα που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος