Ταύρος

Ένα νέο επαγγελματικό έργο μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και το ξεκίνημα σπουδών ή μαθημάτων σε ένα αντικείμενο που σε ενδιαφέρει.

Είναι πιθανό να πλησιάζει και η ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι