Ιχθύες

Υπάρχει και κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή που λέγονται δουλειά και λεφτά, ίσως και συμβιβασμός.

Πεζό το δεύτερο, ειδικά σε συνδυασμό με το τρίτο.

Αλλά τώρα αν έρθει μια ευκαιρία σε αυτόν τον τομέα να μην την εξετάσεις; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12