Δίδυμοι

Η μέρα σήμερα μπορεί να έχει ορισμένες δυσκολίες, ίσως να νιώθεις ότι ενώ βρίσκεσαι κοντά σε έναν στόχο σου, εμφανίζονται εμπόδια τελευταία στιγμή.

Ίσως νιώθεις μια πίεση, αλλά σε λίγες μέρες θα βρεις πάλι τις ισορροπίες σου. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος